سامانه مکانیزه پشتیبانی آسا

مطلب

Tilo Mitra's avatar

لینک مستقیم با دستگاههای PC-POS شرکت سامان کیش

امکان جدید در نرم افزارهای پذیرش ، صندوق و نرم افزارهای رستوران که این امکان را فراهم نموده است تا با برقراری لینک مستقیم با دستگاههای PC-POS مبلغ صورتحساب به صورت مکانیزه به دستگاه انتقال پیدا کرده و پس از انجام تراکنش اطلاعات تراکنش به صورت اتوماتیک به نرم افزار آسا انتقال یابد و این قابلیت مانع از هرگونه اشتباه کاربری در ثبت مبلغ و اطلاعات تراکنش خواهد شد .

جهت راه اندازی این سیستم می بایست دستگاههای پوز مربوط به شرکت سامان کیش که بالغ بر 15 بانک را در سراسر کشور پوشش میدهد در هتل نصب گردیده و تنظیمات مربوطه بر روی دستگاه صورت پذیرد .


برگشت